Privacy beleid

Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Europese Privacy Verordening 2016/679)

Q-commerce gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Q-commerce deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Q-commerce bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Q-commerce houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen persoonsgegevens veilig tegen inzage van onbevoegden. Q-commerce vraagt toestemming aan relaties voor het opslaan van persoonsgegevens. Q-commerce informeert klanten over hun rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens. Q-commerce informeert haar relaties over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Q-commerce informeert de relatie indien Q-commerce bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.